Wymiary ochronne ryb

OCHRONA RYB – według Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW aktualny na 2019 r.

OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

OCHRONA RYB

2. Obowiązują następujące wymiary
ochronne ryb:

– boleń do 40 cm,
– brzana do 40 cm,
– certa do 30 cm,
– głowacica do 70 cm,
– jaź do 25 cm,
– jelec do 15 cm,
– karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/,
– kleń do 25 cm,
– lin do 25 cm,
– lipień do 30 cm,
– łosoś do 35 cm,
– miętus:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm;
b) w pozostałych wodach do 25 cm;
– okoń do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia/,
– pstrąg potokowy do 30 cm,
– rozpiór do 25 cm,
– sandacz do 50 cm,
– sapa do 25 cm,
– sieja do 35 cm,
– sielawa do 18 cm,
– sum do 70 cm,
– szczupak do 50 cm,
– świnka do 25 cm,
– troć do 35 cm,
– troć jeziorowa do 50 cm,
– węgorz do 60 cm,
– wzdręga do 15 cm.

OCHRONA RYB

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

– boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,
– brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,
– brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia,
– certa:
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada;
b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od
1 stycznia do 30 czerwca;
– głowacica od 1 marca do 31 maja,
– lipień od 1 marca do 31 maja,
– łosoś:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia;
– miętus od 1 grudnia do końca lutego,
– pstrąg potokowy:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia;
b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia;
– sieja od 1 października do 31 grudnia,
– sielawa 1 października do 31 grudnia,
– sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
– sapa od 1 kwietnia do 31 maja,
– sum od 1 stycznia do 31 maja;
– szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
– świnka od 1 stycznia do 15 maja,
– troć:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia;
– troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,
– węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

OCHRONA RYB

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:

 • alosa,
 • babka czarnoplamka,
 • babka mała,
 • babka piaskowa,
 • brzanka,
 • ciosa,
 • dennik,
 • głowacz pręgopłetwy,
 • głowacz białopłetwy,
 • igliczniowate – wszystkie gatunki,
 • jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,
 • kiełb białopłetwy,
 • kiełb Kesslera,
 • kozy – wszystkie gatunki,
 • kur rogacz,
 • minogi – wszystkie gatunki,
 • parposz,
 • piekielnica,
 • piskorz,
 • pocierniec,
 • różanka,
 • strzebla błotna,
 • śliz,
 • taśmiak długi.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

OCHRONA RYB

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

7.1. W ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/:

 • głowacica 1 szt.

7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 – 24.00 /

 • sum 1 szt.
 • troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, /łącznie/ 2 szt.
 • lipień, pstrąg potokowy, /łącznie/ 3 szt.
 • brzana 3 szt.
 • karp 3 szt.
 • lin 4 szt.
 • certa 5 szt.
 • węgorz 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w “Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.