Drapieżne

Ryby drapieżne
Boleń - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

Boleń

Występuje w Europie środkowej. Jego panowanie jest zauważalne na wschód od rzeki Ren, aż po Ural i morze Kaspijskie, oraz na północ od Dunaju. Jest spotykany także w południowe Skandynawii. Jest ryba wędrowna.

Należy do rodziny ryb:

Rodzina: karpiowate.

Dorastanie:

Dorasta do 120 cm, jednak najczęściej spotykane w wymiarze między 50 a 75 cm. Osiąga maksymalnie 12 kg, średnio jednak koło 6-8 kg.

Odżywianie:

W pierwszej fazie życia odżywia się: larwami owadów, wrotkami czy skorupiakami. W wieku dojrzałym jego menu składa się z ryb takich jak: ukleje, płocie, karasie, okonie i cierniki. Nie pogardzi także ptakami wodnymi, żabami czy małymi gryzoniami.

Wymiar ochronny:

40 cm.

Okres ochronny:

01 styczeń – 30 kwiecień.

Brzana - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

ryba brzana
Brzana

Występuje w dorzeczu wielu rzek europejskich: Odra, Wisła, Tamiza, Dniepr, Dniestr, Niemna, Łaba, Ren, Dunaj, Rodan i Loara. Brzana została także introdukowana we Maroku i Włoszech. Jest to też ryba, którą możemy hodować w akwariach.

Należy do rodziny ryb:

Rodzina: karpiowate.

Dorastanie:

Rekordowe osobniki osiągają do 85 cm (średnio 70 cm) i 7 kg.

Odżywianie:

Ich głównym elementem odżywiania są larwy owadów wodnych ale także mięczaki, skąposzczety czy kiełże. Przy nadarzającej się okazji nie pogardzają także małymi rybami.

Wymiar ochronny:

40 cm.

Okres ochronny:

01 styczeń – 30 kwiecień.

Kleń - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

Występuje w wodach Europy, za wyjątkiem skrajnych kontynentu wysp Morza Śródziemnego, Portugalii, Islandii, Irlandii czy Szkocji. Nie uświadczymy go już także w dorzeczach Eufratu, Tygrysa, Uralu i Wołgi

Dorastanie:

Kleń

Dorasta do 80 cm, jednak najczęściej spotykane w wymiarze między 50 a 60 cm. Osiąga średnią wagę 3-5 kg.

Odżywianie:

Należy do ryb wszystkożernych.

Wymiar ochronny:

25 cm.

Okres ochronny:

Kleń nie podlega ochronie gatunkowej. Nie posiada okresu ochronnego – zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

Dobowy limit:

5 kg.

Miętus - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

Jest dostępny w środkowo-północnej Europie oraz północnej Azji i Ameryce płn.

Należy do rodziny ryb:

Miętus

Rodzina: lotidae.

Dorastanie:

Średnia długość 60 cm (max 120 cm) i 2 kg masy (rekord 25 kg).

Odżywianie:

Młode zajadają się: larwami owadów, robakami i skorupiakami. Dorosłe natomiast: żabami, rakami i innymi rybami.

Wymiar ochronny:

Miętus nie podlega ochronie gatunkowej. Na wodach PZW nie posiada wymiaru ochronnego

Okres ochronny:

Miętus nie podlega ochronie gatunkowej. Nie posiada okresu ochronnego – zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

Lipień - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

Jest to ryba głównie rzeczna. Występuje od morza Białego, północnych Włoch do zachodnie Walii. W naszym kraju najczęściej spotykany jest rzekach Karpat, Sudetów oraz na Pomorzu.

Należy do rodziny ryb:

Lipień

Rodzina: łososiowate.

Dorastanie:

Średnia długość wynosi 30-40 cm (najwięcej miał 60cm). Waga rzadko kiedy przekracza 1 kg.

Odżywianie:

Żywi się przede wszystkim mięczakami i larwami. Dorosłe osobniki mogą skusić się także na inne ryby a nawet małe ssaki.

Wymiar ochronny:

30 cm.

Okres ochronny:

01 marca do 31 maja.

Okoń - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

Okoń

Występuje głównie w Europie po za: półwyspem Iberyjskich, środkowo-południowymi Włochami, zachodnimi Bałkanami, północnej Szkocji i zachodnią Skandynawią. Skutecznie udało się go także aklimatyzować w Irlandii oraz dalekiej Australii.

Należy do rodziny ryb:

Rodzina: okoniowate.

Dorastanie:

Osiąga średnio 60 cm długości i do 4,6 kg masy ciała.

Odżywianie:

Młode osobniki zjadają głównie plankton a następnie ikrę innych ryb, głównie z rodziny karpiowatych. Dorosłe osobniki żywią się rybami i skorupiakami.

Wymiar ochronny:

Ogólnie w Polsce wymiar ten wynosi 15 cm. Jednak w niektórych okręgach wędkarskich może on być inny, jest on większy od ogólnopolskiego.

Okres ochronny:

Okoń nie podlega ochronie gatunkowej. Nie posiada okresu ochronnego – zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

Pstrąg potokowy - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

Pstrąg potokowy

Naturalnie występuje niemal w całej Europie, północnej części Afryki i Azji. W sposób sztuczny został rozprzestrzeniony niemal na cały świat.

Należy do rodziny ryb:

Rodzina: łososiowate.

Dorastanie:

Osiąga do 80 cm długości i 5 kg masy.

Odżywianie:

Młode egzemplarz jedzą larwy owadów i skorupiaki, z kolei dorosłe zadowalają się owadami i rybami.

Wymiar ochronny:

25 cm – w rzekach :Wisła i jej dopływach od źródeł do ujścia Sanu, Odra od granicy z Czechami do ujścia Bystrzycy, San z dopływami, Bystrzyca z dopływami.
30 cm  – 31 grudnia – pozostałe wody.

Okres ochronny:

01 września – 31 stycznia – w rzekach :Wisła i jej dopływach od źródeł do ujścia Sanu, Odra od granicy z Czechami do ujścia Bystrzycy, San z dopływami, Bystrzyca z dopływami.
01 września – 31 grudnia – pozostałe wody.

Dobowy limit:

sztuk – 3

Pstrąg źródlany- szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

Pstrąg źródlany

Naturalnie występuje Ameryce Północnej i zlewisku Atlantyku. Sztucznie zaaklimatyzowywane na całym świecie.

Należy do rodziny ryb:

Rodzina: łososiowate.

Dorastanie:

Osiąga średnio 20-35 cm maksymalnie 80 cm długości i 3 kg masy.

Odżywianie:

W ich menu znajdziemy: larwy owadów, owady, rybi i skorupiaki.

Wymiar ochronny:

Okres ochronny:

Sandacz - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

ryba sandacz
Sandacz

W Europie występuje od morza Kaspijskiego po dorzecza Renu i Rodanu oraz południową Anglię. Na próżno go szukać na półwyspach Apenińskim i Bałkańskim oraz w północnych częściach Rosji i Skandynawii.

Należy do rodziny ryb:

Rodzina: okoniowate.

Dorastanie:

Dorosłe osobniki osiągają 100-130 cm długości oraz 10-15 kg masy ciała.

Odżywianie:

Młode osobniki żywią się planktonem, natomiast dorosłe wprowadzają do swojej diety małe ryby (ukleje, stynki, kiełbie) oraz larwy owadów, dżdżownice i żaby.

Wymiar ochronny:

50 cm.

Okres ochronny:

01 stycznia – 31 maja – rzeki i zbiorniki zaporowe.
01 marca – 31 maja – pozostałe wody.

Sum - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

ryba sum
Sum

Występuje w Europie: zachodzie do Hiszpanii, a na wschodzie aż po zlewiska mórz: Czarne i Kaspijskie. Od północy występuje w zlewisku Bałtyku oraz zatoce Botnickiej oraz południowej części Skandynawii. Sum został także z powodzeniem indukowany we: Francji, Włoszech oraz krajach półwyspu iberyjskiego.

Należy do rodziny ryb:

Rodzina: sumowate.

Dorastanie:

Jest to największa europejska słodkowodna ryba średnio mierzy ponad 2 m i waży ponad 100 kg. Jednak zdarzają się także osobniki mające blisko 4 m i 300 kg.

Odżywianie:

W wieku młodzieńczym zjadają skorupiaki i robaki. Starsze egzemplarze żywią się rybami, małymi ssaki, żabami czy ptakami wodnymi. Mimo sporych rozmiarów i groźnej reputacji sumy najczęściej zadowalają się małymi, kilkunastocentymetrowymi rybkami.

Wymiar ochronny:

70 cm.

Okres ochronny:

01 listopad – 30 czerwiec – (za wyjątkiem rzeki Odra na odcinku od ujścia Warty do wodospadów morskich, gdzie trwa on od 01 maja do 31 maja).

Dobowy limit:

1  sztuka.

Sczupak - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

ryba szczupak
Szczupak

Naturalnie występuje praktycznie w całej Europie, prócz półwyspu Iberyjskiego, południowych Włoch i Bałkanów. Jest obecny także północno-środkowej Azji oraz Ameryce Północnej. Jest to gatunek który doskonale introdukował się w wielu krajach, czego idealnym przykładem jest Hiszpania.

Należy do rodziny ryb:

Rodzina: szczupakowate.

Dorastanie:

Średnia długość wynosi 1,5 m, a masa do 10 kg.

Odżywianie:

Zalicza się do najbardziej drapieżnych ryb. W jego menu znajdziemy ryby, drobne ptaki wodne a także gryzonie, żaby. Zdarzają się także przypadki kanibalizmu.

Wymiar ochronny:

50 cm.

Okres ochronny:

01 styczeń – 30 Kwietnia.

Dobowy limit:

2 sztuki.

Węgorz - szczegółowy opis

Kraj pochodzenia/występowanie:

Węgorz

Jest to ryba występująca we wszystkich morzach europejskich, a także w rzekach i jeziorach zachodniej i środkowej części starego kontynentu. Żyje także w południowo-wschodniej i zachodniej części Atlantyku.

Należy do rodziny ryb:

Rodzina: węgorzowate.

Dorastanie:

Osiąga do 200 cm długości i 9 kg masy. Samice są znacznie większe od samców.

Odżywianie:

Pożywia się głównie drobnymi rybami i bezkręgowcami należącymi do fauny dennej.

Wymiar ochronny:

W wodach słodkich i morskich 50 cm. W wodach PZW 60 cm.

Okres ochronny:

01 grudzień – 31 marze.

Dobowy limit:

2  sztuki.