Jak zdobyć kartę wędkarską

Wędkarz który zamierza łowić ryby na wędkę zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kraju, powinien posiadać kartę wędkarską i zezwolenie na amatorski połów ryb.

Wydane przez rybackiego gospodarza wody, na której mamy zamiar łowić. Takimi gospodarzami w Polsce są m.in.:

  • Polski Związek Wędkarski,
    Karta Wędkarska
    Karta Wędkarska
  • Spółdzielnie i gospodarstwa rybackie,
  • Osoby fizyczne

Dzieci do lat 14 są zwolnione z obowiązku posiadania karty, jednak mogą łowić ryby wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (pełnoletniej), która posiada taką kartę, a także cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce – jeżeli wykupili licencję na wędkowanie oraz osoby wędkujące w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.

Kto wydaje karty wędkarskie?

Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta, na podstawie zaświadczenia o złożeniu egzaminu ze znajomości obowiązujących przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym przed komisją egzaminacyjną PZW. Informacji o tym, gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu, udzielają poszczególne zarządy okręgów PZW.

Legitymacja członkowska – przykład

 

 

Opłata egzaminu:

normalna – około 30 zł,

ulgowa – od 10 zł,

koszt wydania karty wynosi około 10 zł.

Mam już kartę i co dalej?

Zezwolenie na amatorski połów ryb

Karta wędkarska to nie wszystko. Następnie należy uzyskać zezwolenie użytkowania rybackiego wody, na której mamy zamiar wędkować – od PZW, gospodarstw rybackich Skarbu Państwa, Lasów Państwowych, osób prywatnych. Jeśli więc wstępujemy w szeregi PZW, to musimy udać się do skarbnika najbliższego lub odpowiadającego nam z innych względów koła PZW (adresy skarbników uzyskamy w biurze okręgu), dostarczyć jeszcze jedno zdjęcie, które zostanie wklejone do naszej legitymacji członkowskiej, wpłacić wpisowe (opłata jednorazowa około 25 zł), po czym corocznie opłacać składkę członkowską (około 75 zł) i składkę na ochronę oraz zagospodarowanie wód (roczna od około 60 zł). Szczegółowe informacje na temat kosztów można uzyskać w kole wędkarskim lub zarządzie okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Podczas wędkowania należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Wędkarzy łowiących ryby w wodach PZW dodatkowo obowiązują postanowienia zawarte w Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW. Szczególną uwagę należy zwrócić na ustalone w regulaminie dobowe limity połowu ryb. Limity te nie obowiązują wędkarzy łowiących ryby w wodach innych gospodarzy rybackich, o ile w zezwoleniu nie ma takiej adnotacji. Niemniej jednak gospodarz wody powinien określić w zezwoleniu (lub regulaminie łowiska specjalnego) prawa i obowiązki wędkarza, które miałyby zastosowanie na udostępnionym do wędkowania akwenie. Należy również pamiętać o tym, że sprzęt pływający służący do połowu ryb powinien być zarejestrowany, tzn. oznaczony na obu burtach numerem rejestracyjnym sporządzonym w sposób trwały i widoczny. Uwaga: w wielu ośrodkach wczasowych wypożycza się turystom łodzie nie zarejestrowane.