Wiązanie haczyków wędkarskich

Jak zawiązać haczyk? Niejeden początkujący wędkarz jak i bardziej zaawansowany ma z tym problem. Poniżej pokazujemy kilka węzłów niezbędnych do nauczenia się:

a) wiązanie haczyka z łopatką

wiązanie wiązanie wiązanie wiązanie Wiązanie

b) wiązanie haczyka z uszkiem

c) węzeł igłowy

węzły węzły węzły

d) łączenie dwóch odcinków żyłki 

węzły węzły węzły

e) węzeł do błystek, karabińczyków, amortyzatora gumowego

węzły

f) pętelka kończąca żyłkę, 

g) węzeł przyponowy